Oden gặp "đại nạn" tại sao băng Râu Trắng và Roger không ai đến cứu?

[Top Manga] - Kozuki Oden là cựu lãnh chúa của vương quốc Wano và cũng từng là cựu thành viên của băng hải tặc hùng mạnh Râu Trắng và Roger.
Comments