Làm thế nào để trở thành 1 vị Thần Hủy Diệt?

[OV Dragon] - Trong bài clip này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu những yêu cầu để có thể trở thành 1 vị Thần Hủy Diệt trong Dragon Ball Super:
1) Đã đào tạo để đạt tới nguồn sức mạnh hủy diệt, có thể tạo ra và điều khiến Hakai.
2) Được Thiên sứ lựa chọn và sinh mệnh phải được gắn kết với 1 Kaioshin.
Comments