Giống như Ace, cái chết của Mihawk đã được Oda ngầm báo từ lâu

[Top Manga] - Có lẽ nào đây là sự thật, Mihawk sẽ chết và danh hiệu "đệ nhất kiếm sĩ" sẽ thuộc về Zoro của băng Mũ Rơm?
Comments