[Dragon Ball Super 9]. Goku vs Botamo (Full Chapter)

[OV Dragon] - Tiếp theo Dragon Ball Super Chapter 8, sau khi Goku chạy vài vong quanh võ đài thì tộc độ của anh đã cải thiện rõ dệt, ra đoàn chớt nhoáng làm Botamo không theo kịp.
Cuối chap là hình ảnh thần hủy diệt Champa của vũ trụ 6 có nói, đây không phải là sức mạnh thật sự của Botamo. Vậy sức mạnh thật sự của gõ to béo Botamo là gì?Comments