[Dragon Ball Super 8]. Giải đấu bắt đầu (Full Chapter)

[OV Dragon] - Chào mừng anh em quay trở lại với OV Dragon, hôm nay chúng ta tiếp tục ngược về quá khứ để tiếp nối trọn bộ Dragon Ball Super – Truy tìm ngọc rồng siêu cấp nào!
Không để anh em chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với Dragon Ball Super chapter 8, với tiêu đề “Giải đấu bắt đầu”.
Comments