[Dragon Ball Super 13]. Cuối cùng cũng quyết định được vụ trụ chiến thắng

[OV Dragon] - Tiếp nối chap 12 là hình ảnh của Goku nói với Hit “Bỏ cuộc không phải là cách của ta thường làm. Đặc biệt là bây giờ… ta vừa phát hiện ra mấu chốt vừa đủ để đánh bại ngươi”.
Comments