[Dragon Ball Super 11]. Vegeta lên sàn

[OV Dragon] - Cuối chap 10 là hình ảnh của Vegeta tức giận nói với Frost rằng: “không cần phải loại tên rác rưởi đó đâu. Mấy tên khốn nạn như hắn cần phải được dạy dỗ theo kiểu ngày xưa mới được.”
Chúng ta cùng chờ xem Vegeta sẽ dạy dỗ tên Frost thế nào nhé!Comments