Bộ 3 tam quyền băng Shanks đều là những tay "thiện xạ" cừ khôi

[Top Manga] - Ba chỉ huy của Shanks trong One Piece đều có thể sử dụng súng thực sự thú vị. Đặc biệt là vì thuyền trưởng của họ là một kiếm sĩ.
Comments