Bằng chứng cho thấy Shanks và Buggy là "hậu duệ" của băng hải tặc Rocks?

[Top Manga] - Có thể nguồn gốc của 2 nhân vật Shanks và Buggy có liên quan đến băng Rocks- băng hải tặc mạnh mẽ nhất thời đại.
Comments