10 trạng thái Super Saiyan "siêu ngầu" sẽ xuất hiện trong cốt truyện?

[OV Dragon]- Đã có vô số các cấp độ Super Saiyan được xuất hiện và mỗi trạng thái biến đổi đều có đặc điểm và sức mạnh riêng tuy nhiên mục đích duy nhất đều là gia tăng sức mạnh và tốc độ chiến đấu.
Hôm nay chúng ta hãy cùng đi đến 10 trạng thái biến đổi cực mạnh của người Saiyan mà các fan hâm mộ mong muốn sẽ được xuất hiện trong cốt truyện chính nhé.
1. Super Saiyan 5
2. Super Saiyan Purple
3. Ultimate God
4. Divine Super Saiyan
5. Super Saiyan 6
6. Spectral Super Saiyan
7. Super Saiyan 9
8. Super Saiyan 10
9. Zeno Goku
10. Ultra Mastered Super Saiyan
Comments