Thông tin về Silvers Rayleigh cánh tay phải của Vua Hải Tặc Roger

[Top Manga] - Silvers Rayleigh là 1 con người tuyệt vời từ đời thường đến lúc chiến đấu.
Ngoại trừ Buggy, hầu hết những thành viên trong băng Roger đều rất nguy hiểm. Ví dụ như Shanks bây giờ là Yonko còn Silvers Rayleigh mặc dù đã rất già, nhưng Hải quân vẫn ngại đối đầu.
Comments