[Phân tích One Piece 968]. Băng hải tặc Roger giải tán và sự trở về của ...

[Top Manga] - Đầu chap 968 là đoạn hồi tưởng của Oden về việc Roger từ Laugh Tale trở về tàu và gặp Shanks, Oden đã thấy Shanks hỏi Roger về điều gì đó và rồi khóc như mưa. Với tình hình như thế thì mình nghĩ câu hỏi mà Shanks đã hỏi Roger chắc chắn là về việc liệu rằng bằng hải tặc Roger liệu rằng có phải giải tán hay không?
Comments