[One Piece Stampede]. Douglas Bullet, kẻ mang trong mình sức mạnh khiến ...

[Top Manga] - Douglas Bullet hiện đang là nhân vật phản diện nổi bật nhất trong movie One Piece: Stampede. Với sức mạnh khủng khiếp của mình Douglas Bullet thật sự đã khiến nhiều người phải choáng ngợp.
Comments