[One Piece 969]. Oden nhảy múa và thảm kịch Wano (Full chapter)

[Top Manga] - Oden đã đồng ý để Orochi làm Shogun, điều này đã vô tình ấn định một tương lai không mấy tốt đẹp cho ông và cả dòng tộc Kozuki. One Piece 969 kể về bước ngoặt to lớn trong cuộc đời của Oden khi ông đồng ý thỏa thuận với Kaido cùng với Orchi về việc đổi lấy tự do cho những nô lệ đang làm việc trong nhà máy của Kaido bằng cách “múa khỏa thân”. Ông đã nhảy múa ở ngoài đường phố như vậy suốt 5 năm và chính vì cách làm này, người dân Wano dần mất niềm tin vào người sẽ phục hưng lại Wano quốc.
Comments