Những nhân vật từng có "cơ hội vàng" để đánh bại Marshall D. Teach

[Top Manga] - Marshall D. Teach tuy mạnh nhưng hắn cũng đã gặp khó khăn khi đương đầu với những đối thủ này.
Trong thế giới One Piece, có 1 số nhân vật gần như đã đánh bại Blackbeard, cùng điểm qua ở dưới đây nhé!
1. Shanks
2. Edward Newgate
3. Akainu
4. Sengoku
Comments