[Dragon Ball Super 5]. Beerus và Champa

[OV Dragon] - Tiếp nối chapter 4, Beerus đã đồng ý không phá hủy trái đất và để cho Goku tiếp tục luyện tập để đạt tới trạng thái Super Saiyan God cho tới lần gặp sau với ngài.
Comments