[Dragon Ball Super 3]. Beerus nổi giận (Full chapter)

[OV Dragon] - Riếp nối Dragon Ball Super chapter 2, sau khi thần hủy diệt Beerus có giấc mơi tiền chi về một chiến binh tối thượng - Super Saiyan God có thể đánh ngang ngửa với ông. Beerus lập tức đến tìm ngài cá tiên tri và được biết chiến binh tối thượng - Super Saiyan God chính là thần Saiyan.
Comments