[Dragon Ball Super 1]. Giấc mơ tiên tri của thần hủy diệt (Full chapter)

[OV Dragon] - Câu chuyện của Dragon Ball Super diễn ra ngay sau khi chiến đấu với Ma Nhân Bư, cuộc sống ở trái đất lại được hòa bình thêm 1 lần nữa. Sau đó vì trong nhà gần như hết tiền để chi tiêu nên Chichi ra lệnh cho Goku phải đi kiếm tiền, và không được phép luyện tập trong thời gian này!
Comments