Douglas Bullet và Silver Rayleigh ai là người mạnh hơn?

[Top Manga] - Sức mạnh của Bullet vượt qua sức tưởng tượng của mọi người và được xem là kẻ mạnh từ trước đến nay mà nhóm Mũ Rơm phải đối mặt trong các phần phim movie.
Được biết sức mạnh của Douglas Bullet ngang bằng với huyền thoại Silver Rayleigh thời kỳ trước thậm chí có nhiều tin đồn cho rằng hiện tại hắn còn mạnh hơn cả Vua Bóng Tối vì trong suốt thời ngồi ở Impel Down hắn vẫn chăm chỉ luyện tập.
Comments