Con mắt trái luôn nhắm chặt của Zoro đang che giấu sức mạnh "bí ẩn"?

[Top Manga] - Thật đáng ngờ khi Oda để Zoro nhắm chặt con mắt có sẹo, còn các nhân vật khác thì không.
Comments