Buggy đã thừa nhận Shanks là một chiến binh mạnh mẽ từ lâu

[Top Manga] - Đoạn hồi tưởng của Buggy trong One Piece chương 19 thực sự đã mang đến nhiều thông tin thú vị về băng Roger.
Comments