8 nhân vật có sức mạnh sánh ngang với Tứ Hoàng

[Top Manga] - Hầu hết các đô đốc hải quân đều được kỳ vọng có thể đánh tay đôi với 1 Tứ Hoàng.
1. Monkey D. Garp
2. Sengoku
3. Sakazuki / Akainu
4. Kuzan
5. Borsalino / Kizaru
6. Rayleigh
7. Mihawk
8. Issho / Fujitora
Comments