4 thành viên Akatsuki có thể đánh bại Urashiki?

[OV Dragon] - Tổ chức khủng bố Akatsuki quy tụ toàn những nhẫn giả mạnh, nếu đánh nhau với Akatsuki thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Liệu các thành viên Akatsuki có thể giành chiến thắng trước Urashiki không? Dưới đây là 4 thành viên có tiềm năng nhất:
1. Uchiha Itachi
2. Kisame Hoshigaki
3. Uchiha Obito
4. Pain
Comments