Xuất hiện "phiên bản" mạnh nhất của Rinnegan, có khả năng thấu thị tương...

[OV Dragon] - Rinnegan được tôn sùng là loại đồng thuật có khả năng tạo ra tất cả các nhẫn thuật và được đánh giá là con mắt "bá đạo" nhất trong Naruto.
Comments