Sức mạnh trái ác quỷ của Orochi là do "đánh cắp" từ người khác?

[Top Manga] - Bí mật về trái ác quỷ của Orochi là gì? One Piece chương 965 dường như đã cho thấy năng lực trái ác quỷ của Orochi là được đánh cắp từ 1 người khác.
Comments