[Spoiler One Piece 967]. Roger phiêu lưu tới tận cùng thế giới, đặt tên ...

[Top Manga] - Hóa ra người đặt cái tên Laugh Tale cho hòn đảo cuối cùng là Roger.
One Piece chương 967 đã cho người xem thấy cuộc hành trình của Roger tới những nơi cất giữ các phiến Road Poneglyph, để tìm đường đến hòn đảo cuối cùng.
Comments