[Spoiler One Piece 965]. Roger xuất hiện và lên kế hoạch giết Râu Trắng

[Top Manga] - Băng Roger sẽ xuất hiện đầy đủ trong One Piece 965 và mang tới 1 thông tin gây sốc.
Theo thông tin bị rò rỉ thì Gol D. Roger, Buggy và Shanks lúc nhỏ sẽ xuất hiện trong chap này. Dưới đây là những thông tin xung quanh One Piece 965 đã được spoil.
Comments