Đồng đội của Roger không phải là Cửu Hồng Bao Denjiro

[Top Manga] - Nếu không phải là Scopper Gaban, thì nhân vật nào mới thực sự là Denjiro. One Piece chap 965 cuối cùng cũng cho thấy rằng chắc chắn Scopper Gaban không phải là Denjiro.
Comments