Kỹ thuật Kaio-ken hoạt động thế nào khiến Goku kiệt sức mà chết?

[OV Dragon] - Kaio-ken là một kỹ thuật được phát minh bởi một vị thần, tuy nhiên Goku là người duy nhất từng sử dụng nó thành công.
Comments