Dường như Râu Trắng "lép vế" hơn Gol D. Roger về khoản đánh nhau?

[Top Manga] - Trong khi Râu Trắng có thể tháo chạy khi thấy hải quân thì Roger lại sẵn sàng chiến đấu với họ.
Comments