[Boruto 136]. Ký ức của Jiraiya và Naruto đã bị xóa

[OV Dragon] - Để kết thúc chuyến du hành thời gian của Sasuke và Boruto, ký ức của mọi người trong quá khứ đều bị xóa.
Comments