Băng Roger quá khủng vì có nhiều thành viên sở hữu haki Bá Vương?

[Top Manga] - Cho đến nay, Rogers là băng hải tặc có nhiều người dùng Haki Bá Vương nhất.
1. Shanks
2. Rayleigh
3. Kozuki Oden
4. Douglas Bullet (mới chỉ xuất hiện trong movie)
5. Gol D. Roger thì sao?
Comments