Xếp hạng sức mạnh các thành viên trong nhóm Cửu Hồng Bao

[Top Manga] - Cửu Hồng Bao là một danh hiệu được trao cho 9 samurai mạnh nhất dưới dưới trướng của Kozuki Oden.
Hôm nay chúng ta hãy cùng xếp hạng sức mạnh các thành viên trong nhóm này nhé.
9. Raizo
8. Kanjuro
7. Kikunojo
6. Kin’emon
5. Denjiro
4. Kawamatsu
3. Ashura Doji
2. Inuarashi
1. Nekomamushi
Comments