Urashiki "đoạt" chakra của Cửu Vĩ khi Naruto mới sinh có lợi hơn nhiều?

[OV Dragon] - Trong series Boruto, do có sự can thiệp của thầy trò Sasuke mà Urashiki đã không thể tới đúng mốc thời gian mà hắn muốn dịch chuyển về quá khứ. Thay vào đó, hắn đã tới sớm hơn tọa độ ban đầu, đó là khi Narutocòn nhỏ và đang được Jiraiya bảo vệ. Đúng ra, thời điểm tốt nhất để Urashiki tấn công là khi Naruto vừa chào đời, trước khi Kurama bị phong ấn bởi Minato.
Comments