Uchiha Madara và những nhân vật phản diện tuyệt vời nhất Naruto

[OV Dragon] - Mỗi nhân vật phản diện đều đóng một vai trò trong sự phát triển của Naruto dù họ có muốn hay không.
Dưới đây là 5 nhân vật phản diện tuyệt vời nhất theo đánh giá của fan Naruto.
1. Pain
2. Itachi
3. Orochimaru
4. Zabuza và Haku
5. Uchiha Madara
Comments