Tại sao Oden lại rời băng Râu Trắng để gia nhập băng hải tặc Roger?

[Top Manga] - Trong One Piece, sau một thời gian ngắn gia nhập băng hải tặc của Whitebeard, Oden đã chuyển sang tàu của Rogers. Vậy tại sao Oden lại quyết định như vậy?
Comments