[Spoiler One Piece 964]. Gol D. Roger xuất hiện và Lý do Râu Trắng đồng ...

[Top Manga] - Mặc dù yêu cầu gia nhập băng Râu Trắng của Oden đã bị từ chối, nhưng sự bướng bỉnh của Oden khiến Râu Trắng và phi hành đoàn của anh ta phải cho thuyền ra khơi luôn.
Comments