[One Piece 964]. Gol D. Roger muốn gặp Oden khi biết tin có 1 samurai gi...

[Top Manga] - Oden cuối cùng đã rời khỏi Wano và khám phá thế giới bên ngoài. One Piece chương 963 đã cho thấy Kozuki Oden đọ đao kiếm với Râu Trắng. Liệu đó có phải là sự khởi đầu của Oden khi tham gia băng Râu Trắng để bước ra thế giới bên ngoài Wano?
Comments