[One Piece 962]. Oden bị Orochi vu vạ tội ăn cắp trước khi trở thành lãn...

[Top Manga] - Oden rời Hakumai và đến Kuri để đánh bại Ashura Douji. Kuri là một vùng đất khó trị, đến nỗi Shogun Sukiyaki cũng không thể kiểm soát. Tất cả tiền trong két sắt biến mất sau khi Oden rời đi. Orochi chính là thủ phạm nhưng hắn đã buộc tội Oden ăn cắp.
Comments