[One Piece 962]. Những thông tin đặc sắc

[Top Manga] - One Piece vẫn đang trải qua những chap hồi tưởng lại cuộc đời lãnh chúa Oden ở kỷ Vương quốc Wano. Ở chap mới nhất, người ta đã biết được cách mà Oden thu phục 9 bao kiếm đỏ.
Comments