Nếu đạt tới cảnh giới "thức tỉnh" trái cao su, Luffy sẽ trở nên nguy hiể...

[Top Manga] - Giả sử sau khi thức tỉnh trái ác quỷ, Luffy có thể cao su hóa vật chất xung quanh để tạo lợi thế trong chiến đấu hoặc có thể tăng độ đàn hồi, trâu bò của cơ thể để chiến đầu thêm phần mạnh mẽ hơn.
Comments