Goku trở thành Thần Hủy Diệt thì sẽ ngầu và bá đạo cỡ nào?

[OV Dragon] - Bạn đã bao tưởng tượng khi Goku trở thành Thần Hủy Diệt thì sẽ trông như thế nào chưa?
Comments