Gogeta, Vegito và Broly ai là kẻ mạnh nhất?

[OV Dragon] - Gogeta, Vegito, Broly ai mới là người mạnh nhất? Về mặt chỉ số sức mạnh, theo tính toán của các nhà sản xuất từ năm 2004, Gogeta và Vegito có chỉ số sức mạnh ngang ngửa nhau khoảng 2,5 tỷ. Broly ở thời điểm đó chỉ là 1,4 tỷ mà thôi.
Comments