[Giả thuyết]. 2 Tứ Hoàng bị đánh bại và 5 bất ngờ có thể xảy ra ở cuối a...

[Top Manga] - Sự kết thúc của arc Wano hứa hẹn sẽ là một bất ngờ lớn.
Giám đốc điều hành Shinji Shimizu của Toei Animation đã nói rằng sự kết thúc các âm mưu trong arc Wano sẽ gây ngạc nhiên. Vậy bạn nghĩ bất ngờ đó có thể là gì? Dưới đây là những khả năng có thể xảy ra.
Comments