[Dự đoán One Piece 962]. Oden đại chiến Ashura Doji

[Top Manga] - Như chúng ta đã biết thì có 1 chi tiết mà tác giả đã chia sẻ từ trước là sau khi bị lưu đày ra khỏi Hoa Đô thì Oden đã có 1 trận đại chiến với Ashura Doji và từ đó thu nạp hắn thành 1 trong những thanh bảo kiếm của mình.
Comments