[Dragon Ball Heroes]. Hé lộ Trunks ở trạng thái Super Saiyan God

[OV Dragon] - Khi thức tỉnh Super Saiyan God, Trunks trông sẽ như thế nào?
Khi ở trạng thái này, nhìn Trunks trông khá là ngầu. Super Saiyan God là một huyền thoại trong thuyền thuyết của tộc chiến binh Saiyan.
Comments