Denjiro - Cửu Hồng Bao cuối cùng chưa rõ tung tích còn sống hay đã chết?

[Top Manga] - Không rõ số phận của Denjiro - Cửu Hồng Bao cuối cùng chưa xuất hiện chính thức hiện giờ ra sao?
One Piece 961 cho thấy Orochi cũng từng là một người hầu, tìm cách lấy lòng tin của chủ nhân để đợi thời cơ thích hợp trở mặt. Do đó, nếu Kyoshiro đúng là Denjiro, thì Orochi sẽ không dại mà để 1 người từng rất trung thành với Oden như vậy có cơ hội tiếp cận gần mình.
Comments