Có phải Urashiki đã ép Naruto kích hoạt dạng 4 đuôi và khiến Jiraiya bị ...

[OV Dragon] - Cách dễ nhất để Urashiki cướp chakra Kyuubi là khi Naruto bộc phát sức mạnh của nó và bị mất kiểm soát.
Nếu sử dụng sức mạnh Vĩ thú không cẩn thận, Naruto còn dễ bị Kurama "nuốt chửng" luôn. Do đó cách dễ nhất để Urashiki cướp chakra Kyuubi là khi Naruto bộc phát sức mạnh của nó và mất kiểm soát
Comments