5 thông tin thú vị về Raikage đệ tứ mạnh mẽ của làng Mây

[OV Dragon] - A - Raikage đệ tứ của làng Mây là một shinobi rất mạnh mẽ và khéo léo được nhiều người kính nể.
Một trong những vị Raikage được nhắc đến nhiều nhất trong thời đại của Naruto là A - Raikage đệ tứ của làng Mây.
Comments