5 nhân vật phản diện tuyệt vời nhất từ trước đến nay

[Top Manga] - Trong One Piece, có 1 số nhân vật phản diện được xây dựng rất tốt và có chiều sâu. Dưới đây là 5 cái tên như thế!
1. Im-sama
2. Rocks D Xebec
3. Blackbeard
4. Doflamingo
5. Crocodile
Comments